Glyfonova Plus 5 liter (360 g/l glyphosat)

 


KEMI SÆLGES KUN TIL ERHVERV.  KØB AF KEMI KRÆVER SPRØJTEBEVIS


Glyfonova Plus


 Ukrudtsmiddel Dunk af 5 liter.


Lignende produkt: Roundup


 Bemærk oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra miljøstyrelsen, kemikalierfirmaerne, grovvarebranchen mv.


 UKRUDTSMIDDEL


Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.


Deklaration: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.


Ukrudtsmiddel: Nr. 11-12 Aktivstof: 360 g/l (30%) glyphosat. Indhold: 5 liter Type: Flydende ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole og skovkulturer samt på jernbaner. Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.lign. Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.). Kæmpebjørneklo og hestehov må dog bekæmpes nærmere end 2 m ved pensling eller med håndholdt sprøjte. Dog skal det sikres, at midlet ikke forurener vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.


 Producent og godkendelsesindehaver:


Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig 793192 0610


Sikkerhedsdatablad   Etikette oplysning

Ikke på lager
SKU
10,001-glyfonova-plus-5L
460,00 kr 575,00 kr
Yderligere information
Pris460,00 kr
Leveringstid2-3 dage